Ondalık Kesirlerin Basamakları - 4. sınıf

Matematik (Canlandırma)

Ondalık kesrin virgülden önceki kısmı tam kısım, virgülden sonraki kısmı ise kesir kısmıdır. Ondalık kesrin tam kısmı bir doğal sayıdır ve doğal sayılardaki basamak adları kullanılırken kesir kısmı onda birler ve yüzde birler basamağı olarak adlandırılır. 

Bu konu anlatımında bir ondalık kesrin tam kısmı ve kesri kısmı anlatılmaktadır. Etkinlik bir ondalık kesrin tam ve kesir kısmının tanıtılmasıyla başlar. Daha sonra ondalık kesirler basamak tablosunda incelenerek basamak adları anlatılır. 

Bana Anlat!

  • Arkadaşınla Paylaş

İlgili Konu Anlatımları

Kendi Sınıfında Vitamin’nin tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

8,90 TL'den başlayan taksitlerle

Hızlı Satın Al!