Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler Canlandırma

Belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir alanda yaşayan insan sayısı nüfus olarak adlandırılır. Türkiye nüfus dağılış haritasına baktığımızda illerimizin nüfuslarının farklı olduğu görülmektedir. Bir ilin nüfusunun fazla veya az olmasında etkili olan çeşitli faktörler vardır. Yeryüzü şekilleri, iklim koşulları, toprak verimliliği gibi coğrafi özellikler ile sanayi, ticaret ve turizm gibi ekonomik faaliyetler bir ilin nüfusunu etkileyen faktörlerdendir.

Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler hakkında bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!