Maddelerin Nitelendirilmesi - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Maddelerin NitelendirilmesiCanlandırma

Maddeleri nitelerken duyu organlarımızı kullandığımızda; maddeleri görerek, tadarak, dokunarak, koklayarak ya da duyarak niteleyebiliriz. Maddeler ışığı geçirip geçirmemesine göre saydam, yarı saydam ve opak olarak nitelendirilir. Üzerine ışık düşürüldüğünde parlayan maddeler, parlak maddeler; parlamayan maddeler ise mat maddelerdir. Tadarak maddenin acı ya da tatlı, ekşi ya da tuzlu olduğunu söyleyebiliriz. Dokunarak maddenin pürüzlü olup olmadığına yumuşak ya da sert, esnek ya da berk, kırılgan ya da sağlam olup olmadığına karar verebiliriz. Koklayarak maddenin kokulu ya da kokusuz olduğunu söyleyebiliriz. Duyarak maddenin ne olduğunu anlayabiliriz. 

Maddeleri duyu organlarımızı kullanarak nasıl nitelendirdiğimiz anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!