Maddelerin Kütlelerini Hesaplayalım - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Maddelerin Kütlelerini HesaplayalımEtkileşimli Alıştırma

Verilen maddelerin kütlelerinin terazi ile ölçülmesi istenmekte ve bu işlem için terazinin ağırlıklarla birlikte nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!