Litre ve Mililitreyle İlgili Problem Çözme - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Litre ve Mililitreyle İlgili Problem ÇözmeCanlandırma

Litre ve mililitre ile ilgili sıvı ölçme problemleri çözülürken birimler birbirinin cinsine çevirilir (1000 mL = 1 L). Problem çözme adımları takip edilerek problem adım adım çözülür. Sorunun sonunda istenen birime dikkat edilir.

Bu canlandırmada litre ve mililitreyle ilgili örnek bir problemin çözümünün nasıl yapılabileceği anlatılmaktadır.