Konuşurken Doğru Sözcükleri Kullanıyor muyuz? - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Konuşurken Doğru Sözcükleri Kullanıyor muyuz?Etkileşimli Alıştırma

Bir konuşmayı dinleyerek not etme ve bundaki yanlışları belirledikten sonra doğru şeklini yazmayı gerektiren bir uygulamadır.

Bir konuşmada kullanılan, doğru ve yanlış kelimeleri belirleyerek yanlış kelimeleri düzelterek konuşmanın aslında nasıl olması gerektiğini belirlemeye yönelik bir uygulamadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!