Kilogram İle Gram Arasındaki İlişki - 4. sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Kilogram İle Gram Arasındaki İlişkiEtkileşimli Alıştırma

Gram ile kilogram arasında 1000 katlık bir ilişki vardır. Yani 1000 gram 1 kilograma eşittir. Günlük hayatta örneğin, meyveleri tartmak için kilogram kullanılır.

Bu interaktif etkinlik, günük hayat örneği ile kilogram ve gram arasındaki ilişkiyi uygulama yaptırarak göstermektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!