Kemiklerimizin Sınıflandırılması - 4. sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Kemiklerimizin SınıflandırılmasıCanlandırma

Kemiklerimiz; uzun kemikler, yassı kemikler ve kısa kemikler olmak üzere şekillerine göre üçe ayrılır. Ellerimizdeki, ayaklarımızdaki ve omurgamızdaki kemiklerimiz kısa kemiklere örnektir. Kollarımızda ve bacaklarımızda uzun kemikler bulunur. Kafatasımız, göğüs kafesimiz ve kalçamızdaki kemiklerimiz ise yassı kemiklerdir.

Bu canlandırmada, şekillerine göre kemiklerin nasıl gruplandırıldığı anlatılmış ve iskeletimizdeki kemiklerden örnekler verilmiştir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!