İzometrik Kağıtta Çizilmiş Şekli Oyun Küpleri ile Oluşturalım - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
İzometrik Kağıtta Çizilmiş Şekli Oyun Küpleri ile OluşturalımCanlandırma

İzometrik kağıtta çizilmiş birim küplerden oluşan bir şeklin birim küplerle nasıl oluşturmak için önce şeklin tabanının planını çıkarırız. Sonra her bir tabandaki küpün üzerinde kaç küp varsa toplam sayıyı o karenin içine yazarız. Bütün karelerin içinde yazan toplam sayı bize toplam küp sayısını verir. Son olarak da planımıza uygun olarak küpleri dizerek şekli oluşturabiliriz.

Bu konu anlatımında izometrik kağıtta çizilmiş birim küplerden oluşan bir şeklin birim küplerle nasıl oluşturulacağını anlatılmaktadır. Önce şekli oluşturmak için gerekli küp sayısının şeklin tabanının planını oluşturarak bulunması sonra da bu plana göre şeklin oluşturulması anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!