Geometrik Şekillerin Kenarlarını İsimlendirme - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Geometrik Şekillerin Kenarlarını İsimlendirmeCanlandırma

Geometrik şekillerin kenarları birer doğru parçasıdır. Doğru parçaları, birleştirdikleri noktalar ile isimlendirilir. Doğru parçaları semboller ile de gösterilebilir. Bunun için ismin üzerine bir çizgi yerleştirmek veya ismi köşeli parantezlerin içine yerleştirmek gerekir. Doğru parçalarının uzunluğundan bahsetmek için ise isim düz çizgiler arasına yerleştirilir.

Bu konu anlatımında, bir doğru parçasının nasıl adlandırılacağı ve bir doğru parçasının uzunluğunun nasıl gösterileceği anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!