Gelecek Daha Hızlı! - 4. sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Gelecek Daha Hızlı!Canlandırma

Ulaşım alanında yaşanan gelişmelerin ve bu gelişmelerin ulaşımı ne şekilde etkilediğine yer verilmektedir.

Ulaşım alanında yaşanan gelişmeler yer almaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!