Eylemlerdeki (Fiillerdeki) Zamanı Bulalım! - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Eylemlerdeki (Fiillerdeki) Zamanı Bulalım!Etkileşimli Alıştırma

Verilen tümcelerde hakim olan zaman kipine göre tümceleri sınıflandırmaya dayalı olan bir etkinliktir.

Tümcelerdeki eylemlerin bildirdiği zamanı belirlemeye yönelik bir uygulamadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!