Erime ve Çözünme - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Erime ve ÇözünmeCanlandırma

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görünemeyecek küçük parçalara ayrılarak oluşturdukları karışımlara çözelti denir. Maddenin diğer madde içerisinde gözle görünemeyecek küçük parçalara ayrılması olayına da çözünme denir. Şekerli su çözeltisinde su çözücü, şeker ise çözünen maddedir. 

Çözeltinin tanımı yapılmakta, çözünme olayının erimeden farklı anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!