Doğal Sayılarda Bölük Kavramı - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Doğal Sayılarda Bölük KavramıCanlandırma

Büyük doğal sayıları okumayı ve yazmayı kolaylaştırmak için bölüklere ayırırız. Birler, onlar, yüzler basamağındaki rakamların oluşturduğu gruba birler bölüğü denir. Binler, on binler ve yüz binler  basamağındaki rakamların oluşturduğu gruba da binler bölüğü denir.

Bu konu anlatımında altı basamaklı bir doğal sayının bölüklerinin, basamak ve basamak değerlerinin  nasıl belirleneceğini görebilirsin. Ayrıca büyük sayıları bölükler sayesinde nasıl kolaylıkla okuyup yazabileceğimiz anlatılmaktadır. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!