Doğal Sayılarda Bölük Kavramı - 4. sınıf

Matematik - Canlandırma
Doğal Sayılarda Bölük KavramıCanlandırma

Büyük doğal sayıları okumayı ve yazmayı kolaylaştırmak için bölüklere ayırırız. Birler, onlar, yüzler basamağındaki rakamların oluşturduğu gruba birler bölüğü denir. Binler, on binler ve yüz binler  basamağındaki rakamların oluşturduğu gruba da binler bölüğü denir.

Verilen beş basamaklı bir doğal sayının birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı gösterilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!