Doğal Sayılar ile İlgili Soruları Yanıtlayalım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğal Sayılar ile İlgili Soruları YanıtlayalımEtkileşimli Alıştırma

Onluklar 10 tane birlikten, yüzlükler 10 tane onluktan, binlikler 10 tane yüzlükten, onbinlikler 10 tane binlikten ve yüzbinlikler 10 tane onbinlikten oluşur. 4 basamaklı bir sayının birliklerden oluşan kısmına (sondan ilk rakamı) birler basamağı, onluklardan oluşan kısmına (sondan ikinci rakamı) onlar basamağı, yüzlüklerden oluşan kısmına (sondan üçüncü rakamı) yüzler basamağı ve binliklerden oluşan kısmına (sondan dördüncü rakamı) binler basamağı denir.

Bu etkinlikte doğal sayıların okuyup yazılması, basamak kavramı, basamak değeri ve doğal sayıların çözümlenmesi ile ilgili soruların cevaplanması istenmektedir. Sorular cevaplandıktan sonra doğru şıkların birleştirilmesiyle ünlü bir matematikçinin ismi oluşturulur. Ve bu ünlü matematikçinin hayatı hakkında bilgi verilir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!