Değişen Kültürel Ögeler - 4. sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Değişen Kültürel ÖgelerCanlandırma

Yemek, halk oyunu ve çeyiz sandığı gibi kültürel öğelerin zaman içinde değişikliğe uğrayabileceğine değinilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!