Çizim ile Şekli Eşleştirelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Çizim ile Şekli EşleştirelimEtkileşimli Alıştırma

İzometrik kağıttaki çizimin planı çıkarılıp her karede kaç tane küp olduğunu belirlendikten sonra çizim, plan kullanılarak küplerle kolaylıkla oluşturulabilir.

Bu uygulamada izometrik kağıda çizilmiş şeklin birim küpler ile oluşturulmuş halinin bulunması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!