Çıkarma İşlemi ile İlgili Problem Çözme - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Çıkarma İşlemi ile İlgili Problem ÇözmeCanlandırma

Çıkarma işlemi ile ilgili problem çözerken çıkarma işlemlerinde aynı basamakların alt alta gelmesine dikkat edilir. Sonra problem çözme adımları yani problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve kontrol etme adımları uygulanarak problem çözülür.

Bu canlandırmada ”Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.”´ kazanımına uygun bir şekilde günlük hayattan bir problem ile konunun kavratılması hedeflenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!