Çarpma İşlemi ile İlgili Problem Çözme - 4. sınıf

Matematik - Canlandırma
Çarpma İşlemi ile İlgili Problem ÇözmeCanlandırma

Çarpma işlemi ile ilgili problem çözerken çarpanlar aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılarak işlemler yapılır. Sonra problem çözme adımları yani problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve kontrol etme adımları uygulanarak problem çözülür.

Bu canlandırmada ”Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.” kazanımına uygun bir şekilde günlük hayattan bir problem ile konunun kavratılması hedeflenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!