Bölgemizdeki Nüfus Yoğunluğu - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Bölgemizdeki Nüfus YoğunluğuCanlandırma

Bir bölgenin nüfusunu etkileyen çeşitli faktörler vardır. Yeryüzü şekilleri, iklim koşulları, toprak verimliliği gibi coğrafi özellikler ile sanayi, ticaret ve turizm gibi ekonomik faaliyetler bu faktörlerden bazılarıdır. Genellikle tarımın, turizmin, ticaretin ve sanayinin gelişmiş olduğu illerde nüfus yoğundur. Bunun yanında yükseltinin fazla olduğu, iklimi elverişsiz olan, ticaret ve sanayinin gelişmemiş olduğu yerlerde nüfus çok yoğun değildir.

Bir bölgenin nüfusunu etkileyen faktörlerin neler olduğundan bahsedilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!