Bağ Kurmaya Yarayan Sözcükler ve Sözcük Grupları (Bağlaçlar) - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Bağ Kurmaya Yarayan Sözcükler ve Sözcük Grupları (Bağlaçlar)Etkileşimli Alıştırma

Cümleler arasında bağ kurulabileceğine değinilerek bağğ kurmaya yarayan sözcüklere örnek verilmektedir. Devamında bağ kurmaya yarayan sözcükler ve sözcük gruplarını belirlemeye yönelik bir uygulama yer almaktadır.

Cümlelerde bağ kurmaya yarayan sözcükler ve sözcük gruplarını belirlemeye yönelik bir uygulamadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!