Anlatım Bozukluklarını Düzeltelim! - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Anlatım Bozukluklarını Düzeltelim!Etkileşimli Alıştırma

Anlatım bozuklukları;cümlelerin anlam, dil bilgisi ve noktalama yönünden eksik ya da yanlış olma durumudur. Eksiksiz ve doğru anlatımda cümleler açık ve duru; dil bilgisi ve noktalama kurallarına uygun olmalıdır.

Verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltmek için önerilen yargılardan doğru olanının belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!