Alıştırmalar - Uzunlukları Ölçme - 4. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Uzunlukları ÖlçmeAlıştırma

Cumhuriyet döneminden önce şu an kullandığımız uzunluk ölçü birimleri yerine fersah, kulaç, arşın ve endaze gibi ölçü birimleri kullanılırdı. Daha sonra bu ölçü birimlerinin yerine kilometre, metre, santimetre ve milimetre getirildi. Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişki şu şekildedir; 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm ve 1 cm = 10 mm´dir. Problem çözerken problem çözme adımlarını (problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve kontrol etme) takip ederiz.

Bu alıştırma, "Uzunlukları Ölçme" konusunun bir tekrarının yapılmasını, doğru - yanlış ve çoktan seçmeli sorularla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!