Alıştırmalar - Üçgen, Kare ve Dikdörtgen - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Üçgen, Kare ve DikdörtgenAlıştırma

Kare ve dikdörtgenin iç açıları 90°dir. Kare ve dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirlerine paraleldir. Karelerin bütün kenarları birbirine eşittir, fakat dikdörtgenin yalnızca karşılıklı kenarları birbirine eşittir.  Herhangi bir üçgenin iç açıları toplamı 180°dir.  Üçgenler kenarlarına göre eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitlenar üçgen olmak üzere üçe ayrılır. Üçgenler açılarına göre ise dik açılı üçgen, dar açılı üçgen ve geniş açılı üçgen olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Bu alıştırmada üçgen kare ve dikdörtgenin kenarlarının isimlendirilmesi, kare ve dikdörtgen arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, üçgenin iç açılarının ölçüsü, üçgen çeşitleri ve köşegenler ile ilgili sorular yer almaktadır.  

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!