Alıştırmalar - Tartma - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - TartmaAlıştırma

Günlük hayatımızda hemen her yerde tartma işleminden yararlanırız. Küçük cisimleri ölçmek için miligram ve gram, daha büyük şeyleri ölçmek için ise kilogram ve ton kullanırız. 1000 miligram = 1 gram, 1000 gram = 1 kilogram ve 1000 kilogram = 1 tondur.

Bu alıştırma, ağırlık ölçü birimlerinin kulllanımı ve ağırlık ölçü birimlerini birbirine çevirme ile ilgili çoktan seçmeli ve doğru-yanlış soruları içermektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!