Alıştırmalar - Sıvıları Ölçme - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Sıvıları ÖlçmeAlıştırma

Su, meyve suyu, süt, ayran gibi sıvıların miktarını ölçmek için litre, daha küçük miktardaki sıvıları ölçmek için ise mililitre kullanılır. 1 litre, 1000 mililitreye eşittir. 1 L = 1000 mL

Bu alıştırma, sıvı ölçme birimleri olan litre ve mililitre konusunun bir tekrarını yapmayı ve doğru - yanlış, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli soruları çözerek konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!