Alıştırmalar - Olasılık - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - OlasılıkAlıştırma

Olasılık, bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeme durumunu gösteren orandır. Oran büyüdükçe olayın gerçekleşme olasılığı artar. Oran küçüldükçe olasılık azalır. 

Bu alıştırma ”Olasılık” konusunun bir tekrarını yapmayı, doğru - yanlış ve çoktan seçmeli sorularla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.