Alıştırmalar - Kesirler - 1 - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Kesirler - 1Alıştırma

Kesirler, bir bütünün kesrin paydasındaki sayı kadar eş parçalara bölünüp pay kısmında belirtilen sayı kadar bu parçalardan almayı ifade eden gösterimdir. Bir çokluğun verilen bir kesir kadarını bulmak için çokluk yani bütün paydaya bölünür ve bölüm pay ile çarpılır.

Bu alıştırmada kesirleri modeleriyle gösterme ve bir sayının belirtilen bir kesir kadarını bulma konularından çoktan seçmeli sorular ve doğru-yanlış soruları bulunmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!