Alıştırmalar - Geometrik Cisimler - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Geometrik CisimlerAlıştırma

İzometrik kağıda çizilmiş bir şeklin kaç küpten oluştuğunu bulmak için şeklin planı çıkarılır. Plan çıkarılırken, önce çizimin tabanın planı çizilir. Sonra her küp sırayla incelenir ve tabanda bulunan ilgili karede üst üste kaç küp varsa sayısı plandaki karenin içine yazılır. Her kare için aynı işlem uygulandıktan sonra bütün sayılar toplanır ve o geometrik cisimde toplam kaç küp olduğu bulunur. Sonrasında çıkarılan plana göre şekil, küpler kullanılarak kolaylıkla oluşturulabilir.

Bu alıştırma ”Geometrik Cisimler” konusunun bir tekrarını yapmayı, doğru - yanlış ve çoktan seçmeli sorularla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!