Alıştırmalar - Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemiAlıştırma

En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapılırken aynı adlı basamaklar alt alta gelecek şekilde sayılar yazılır. Üstteki basamaktan alttaki basamak çıkarılarak işlemler yapılır.

Bu alıştırma ”Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” konusunun bir tekrarının yapılmasını ve çoktan seçmeli sorularla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!