Alıştırmalar - Çevre - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - ÇevreAlıştırma

Geometrik şekillerin çevrelerinin uzunlukları, tüm kenarlarının uzunlukları toplanarak bulunur. Karenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan bir kenarının 4 ile çarpımından da karenin çevre uzunluğu kolay yoldan bulunur. Dikdörtgenin karşılıkı kenarları eşit olduğundan uzun kenarı ve kısa kenarını toplayıp 2 ile çarparsak yine dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmuş oluruz.

Bu alıştırma "Çevre" konusunun bir tekrarını yapmayı, doğru - yanlış ve çoktan seçmeli sorularla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!