Alıştırmalar - Çevre Kirliliği - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Çevre KirliliğiAlıştırma

Bir yaşam alanındaki bitki, hayvan ve mikroskobik canlılar birbirleri ile uyum içerisinde yaşarlar. İnsanlar da yaşam alanlarını bu canlılarla paylaşır. Ancak insanlar sebep oldukları çeşitli kirliliklerle bu yaşam alanlarına zarar verir. Çeşitli insan faaliyetleri ile havada, canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek yabancı maddeler birikir. Buna hava kirliliği denir. İnsanların neden olduğu sebepler ile suların kalitesinin azalması ve kullanılmaz hale gelmesine su kirliliği denir. Toprakta çürümeyen maddelerin toprağa atılması sonucunda toprakta maddeler birikir ve toprak kirliliği meydana gelir.

Canlıların yaşam alanlarında meydana gelen kirlilikler ve kirliliklerin önlenmesi ile ilgili sorular sorulmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!