Alıştırmalar - Alan - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - AlanAlıştırma

Alan, bir cismin yüzeyindeki birim alanların sayısıdır. Bütün ölçümlerde olduğu gibi alan ölçmek için de bir standart ölçü birimine ihtiyaç duyarız. Standart olmayan ölçü birimleri kullanıldığında aynı alan için farklı ölçümler elde edilir ve ölçümler arasında tutarsızlık olması yanlış anlaşılmalara sebep olur. Birim kareler ile tam olarak kaplanan yüzeylerin alanları birim kareler sayılarak hesaplanır. Birim kareler ile tam olarak kaplanamayan yüzeylerin alanları ise yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Düzgün olmayan şeklin yüzeyine yerleştirilebilecek tam ve yarım birim kareler ayrı ayrı sayılır. O şeklin alanı, şeklin yüzeyine yerleştirilebilecek tam birim kare sayı ve yarım birim kare sayısının yarısı toplanarak hesaplanır.

Bu alıştırma, "Alan" konusunun bir tekrarının yapılmasını, doğru - yanlış ve çoktan seçmeli sorularla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!