Alıştırmalar - Açı ve Açı Ölçüsü - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Açı ve Açı ÖlçüsüAlıştırma

Daha kolay anlaşmak ve karışıklık yaşamamak için açıları ölçerken standart açı ölçme birimi kullanılır. Standart açı ölçme birimi derecedir. Herhangi bir açıyı ölçmek için açıölçer kullanılır. Açıölçerle açı ölçmek istenirse; açıölçer üzerindeki işaretli nokta açının köşesi üzerine, tabanı ise açının kollarından birinin üzerine getirilir. Bu durumdayken açının diğer kolu açının ölçüsünü gösterir. Gönyenin ise dik köşesi 90 derece ve diğer köşeleri ise 45-45 derece ya da 30-60 derecedir. Bu şekilde 30, 45, 60 ve 90 derecelik açıları gönyeyle ölçebiliriz. Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılar dar açı olarak adlandırılır. Ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı adı verilir. Ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açılar geniş açı olarak adlandırılır. Ölçüsü 180 derece olan açılara ise doğru açı adı verilir.

Bu alıştırmada standart açı ölçme birimi, bir açıyı ölçme, açı çeşitlerini belirleme, açı çizme araç ve gereçleri çizme ile ilgili sorular içermektedir. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!